Dr. Juta Maskalāne

Dermatoloģe

Absolvējusi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti un Latvijas Universitātes rezidentūru Dermatoveneroloģijas specialitātē.

Latvijas Dermatovenerologu Asociācijas, Eiropas Dermatoloģijas un Veneroloģijas Akadēmijas, Eiropas Dermatoonkoloģijas Asociācijas un Starptautiskās Dermatoskopijas Biedrības biedre.

Zināšanas un praksi regulāri papildina kursos un kongresos Latvijā un citās pasaules valstīs.