Dr. med. Andrejs Vanags

Ķirurgs, flebologs, medicīnas doktors

Dr. Andrejs Vanags ir absolvējis Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāti, 2007.gadā ieguvis ķirurga sertifikātu.  2010. Gadā ieguvis medicīnas zinātņu doktora grādu (Dr.med.), aizstāvot promocijas darbu “Pārmantota vēža populācijas skrīnings Valkas rajonā”. Stažējies papildinājis zināšanas Puatjē Universitātes klīnikā, Francija. Specializējies vēdera dobuma minimāli invazīvā un laparoskopiskā ārstēšanā. Latvijas Ķirurgu asociācijas biedrs.  Latvijas Zinātņu Padomes eksperts kopš 2012. gada. 7 starptautiski citējamu publikāciju līdzautors. 175 publikācijas un referāti starptautiskā un vietēja mēroga konferencēs un kongresos. Stažējies Latvijas un starptautiska mēroga apmācības kursos fleboloģijā. Savas zināšanas regulāri papildina Eiropas un Pasaules līmeņa kongresos un kursos.

Pārvalda tehnoloģijas/procedūras: