Dr. med. Kristīne Rozniece

Sēru vēsts.
 

Mīļie draugi, šoreiz dalāmies ar skumjām ziņām par dakteri Kristīni Roznieci, kura šonakt devās debesu tālēs.
 

Vienmēr smaidīga, ļoti izpalīdzīga un pretimnākoša – tādu mēs pazinām savu Kristīni. Kristīne ārsts ar sirdi un dvēseli, iedziļinājās ik sīkumā un atgrieza veselību saviem pacientiem.
 

Paldies viņai par tiem gadiem, kurus viņa bija mūsu kolēģe un draugs!
 

Medicīnas doktore Kristīne Rozniece, dzimusi 1974. gada 19. februārī, absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmiju un Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūru. Kristīne bija RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras docente un Latvijas Dermatovenerologu asociācijas un Eiropas Dermatoloģijas un Veneroloģijas Akadēmijas biedre.

 

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.

/K. Apškrūma/.

 

Skumju brīdī esam kopā ar Kristīnes ģimeni, viņu pāragri zaudējot. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.