Endokrinoloģijas pakalpojumu cenas

 

EUR

 

Pirmreizēja endokrinologa konsultācija 

40,00

   

Atkārtota endokrinologa konsultācija 

30,00

   

Vairogdziedzera US 

25,00

   
Vairākkārtējiem kavētājiem turpmākais pieraksts pie jebkura ārsta/uz jebkuru procedūru būs iespējams tikai, veicot 50% pakalpojuma priekšapmaksu jebkurā mūsu filiālē. Neierašanās gadījumā šī samaksa tiks ieturēta.